Cena našich služieb je stanovená na základe dohody s klientom. Jej výška závisí od množstva spracovaných účtovných dokladov, počtu zamestnancov a náročnosti a rôznorodosti poskytovaných služieb.

Kontaktujte nás a na základe individuálneho posúdenia potrieb a rozsahu spolupráce Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

 

 

 

 

 
EkonoConsult, s.r.o., Komenského 688/7, 079 01 Veľké Kapušany, Tel.: +421 918 69 53 73, e-mail: office@ekonoconsult.eu
design marek.vach | code vjcom & joomla