Cenník

Ceny našich služieb sú stanovené na základe dohody s klientom. Jej výška závisí od množstva spracovaných účtovných dokladov, počtu zamestnancov a náročnosti a rôznorodosti poskytovaných služieb. Uvedené ceny maju len orientačný character.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka (položka v peňažnom denníku a ostatných knihách)
0,80 € / položka
Mesačný paušál
min. 50 € / mesiac
DPH priznanie a kontrolný výkaz
20 € / mesiac
Súhrnný výkaz
10 € / mesiac
Spracovanie daňové proznania typ A
od 30 € / rok
Spracovanie daňového priznania typ B
od 80 € / rok

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka (položka v účtovnom denníku)
1,00 € / položka
Mesačný paušál
od 90 € / mesiac
DPH priznanie a kontrolný výkaz
20 € / mesiac
Súhrnný výkaz
10 € / mesiac
Spracovanie DP, ÚZ a inventarizácia komplet
od 200 € / rok

Mzdy a Personalistika

Zamestnanec
10 €
Evidencia nového zamestnanca
10 €
Mesačné výkazy, Prehľad
15 €

Poradenstvo

Účtovné poradenstvo
30 € / hod
Daňové poradenstvo
50 € / hod

Pripravíme Vám cenovú ponuku na mieru