Mzdy

Spracovanie mzdovej agendy je zabezpečené v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Našou prioritou je skoré a kompletné spracovanie mzdových údajov. Naše služby prispôsobujeme individuálnym požiadavkám klientov. iNeustále sledujeme zmeny legislatívy a okamžite ich aplikujeme v praxi.

Takto poskytnuté služby zahrňujú:

 • komplexné spracovanie miezd
 • evidencia zamestnancov
 • vypracovanie a odoslanie výkazov pre poisťovne
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti
 • vedenie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • personálne poradenstvo
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, hmotná zodpovednosť
 • vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov
 • spracovanie smerníc
 • sledovanie legislatívnych zmien a ich implementácia

Pri spracovaní miezd postupujeme v zmysle zákone o ochranu osobných údajov a garantujeme bezpečnosť dát.

Potrebujete radu z oblasti miezd?

Prečo si vybrať nás?

 • GARANCIA KVALITY

  každý doklad prejde dvojúrovňovou kontrolou aby sme eliminovali prípadné chyby.

 • DOHĽAD DAŇOVÉHO PORADCU

  nad poskytovanými službami máme dohľad licencovaného daňového poradcu, ktorý zároveň zabezpečuje flexibilné riešenie zložitejších problematík.

 • KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB

  poskytujeme širokú škálu služieb, ktoré po dôkladnej analýze sú šité na mieru.

 • ZODPOVEDNOSŤ

  spoločnosť je poistená zmluvou pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva.

 • INOVÁCIA

  svoje služby neustále prehodnocujeme a prispôsobujeme podľa aktuálnych trendov pre spokojnosť našich klientov.

 • NÁHRADNÉ PLNENIE

  naše služby si môžete uplatniť ako náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.