Účtovníctvo

Zabezpečíme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty a pre neziskový sektor.

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti zmeny legislatívy. Kvalitu poskytovania účtovných služieb garantujeme pravidelnými školeniami, na ktorých sa naši zamestnanci pravidelne zúčastňujú.

V rámci pracovných postupov máme zabezpečený dvojúrovňový systémom internej kontroly, čo zabezpečuje zníženie chybovosti na čo najnižšiu úroveň.

Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:

 • vedenie účtovníctva
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • vypracovanie účtovnej závierky a spracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch – mesačné/štvrťročné reporty
 • vypracovanie interných smerníc
 • spracovanie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva
 • priebežná kontrola interne vedeného účtovníctva u klienta, poradenstvo pri nastavení procesov

Potrebujete radu z oblasti účtovníctva?

Prečo si vybrať nás?

 • GARANCIA KVALITY

  každý doklad prejde dvojúrovňovou kontrolou aby sme eliminovali prípadné chyby.

 • DOHĽAD DAŇOVÉHO PORADCU

  nad poskytovanými službami máme dohľad licencovaného daňového poradcu, ktorý zároveň zabezpečuje flexibilné riešenie zložitejších problematík.

 • KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB

  poskytujeme širokú škálu služieb, ktoré po dôkladnej analýze sú šité na mieru.

 • ZODPOVEDNOSŤ

  spoločnosť je poistená zmluvou pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva.

 • INOVÁCIA

  svoje služby neustále prehodnocujeme a prispôsobujeme podľa aktuálnych trendov pre spokojnosť našich klientov.

 • NÁHRADNÉ PLNENIE

  naše služby si môžete uplatniť ako náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.