Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo pre našich klientov poskytujeme prostredníctvom daňovej poradkyni Ing. Viktórii Hudákovej, č. osvedčenia SKDP 1249/2021, ktorá poskytuje kompletné daňové a ekonomické poradenstvo. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej asociácie IFA.

Slovenská komora daňových poradcov
IFA

Ponuka služieb zahŕňa najmä:

  • Vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní
  • Komplexné daňové poradenstvo ku všetkým druhom daní a daňová optimalizácia
  • Vypracovanie písomných stanovísk k zadaným daňovým a účtovným problémom
  • Previerka daní a kontrola účtovníctva. Zabezpečenie dohľadu nad vedením účtovníctva
  • Poradenstvo z oblasti medzinárodného zdaňovania
  • Zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi pri daňových kontrolách a v daňovom konaní
  • Zabezpečíme daňovú registráciu pre všetkých druhov daní
  • Sledovanie legislatívnych zmien v daňovej a účtovnej oblasti

Daňové poradenstvo poskytujeme ako:

  • Jednorázová konzultácia – konzultáciu si môžete dohodnúť osobne alebo on-line
  • Dlhodobá konzultácia – na základe zmluvy si môžeme dohodnúť dlhodobú pravidelnú konzultáciu v rámci dopredu dohodnutých podmienok

Poradenstvo poskytujeme aj online formou, stačí vyplniť formulár s opisom vašej požiadavky a problému a obratom Vás budeme kontaktovať.

Napíšte nám