Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo zahŕňa komplexné služby podporujúce podnikanie začínajúcich ako aj zabehnutých podnikateľov. Ide predovšetkým o podporu pri založení živností a začatí prvých podnikateľských krokov ale aj o podpore pri zmenách v priebehu rozbehnutej podnikateľskej činnosti, buď z dôvodu rozšírenia podnikateľských aktivít alebo z dôvodu ich zmien. V rámci danej agendy Vás odbremeníme aj od rôznorodých administratívnych činností.

V rámci služieb ekonomického poradenstva poskytujeme:

  • U právnických osôb - založenie spoločností od prípravy potrebných dokumentov až po zápis spoločnosti na príslušnom registrovom súde. U fyzických osôb – poradenstvo s výberom živností.
  • Poradenstvo s výberom vhodnej formy podnikania a nastavením ekonomických procesov v rámci podnikateľskej činnosti.
  • Zabezpečíme zmeny v predmete podnikania vrátane spracovania podania na jednotlivé úrady a registre.
  • Vypracujeme finančnú analýzu podniku a reporty. Pripravíme finančný plán.
  • Zabezpečíme správu elektronických dátových schránok.
  • Zastupovanie a vybavovanie na úradoch.
  • Iné administratívne služby podľa požiadaviek klienta.

Služby sú klientom vždy šité na mieru, preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne.


Potrebujete radu z oblasti ekonomiky?